Pomoc pre najmenších

Pomoc pre najmenších

Novorodenecké oddelenie - Fakultnej Nemocnice v Trnave pod vedením primárky MUDr. Rozálie Mišovej dostalo darom apnoe monitory.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS“. Nadácia sa snaží vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky. Monitory dychu BabySense sú jediným výrobkom na svete registrovaným ako zdravotnícka pomôcka (ŠUKL) a spĺňajú najnáročnejšie klinické skúšky zdravotníckych výrobkov.

Monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS. 


DAR 2

Nadácia Križovatka spolupracuje s novorodeneckým oddelením už od roku 2008 kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense. Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov, za čo jej patrí veľká vďaka. Do dnešného dňa zapožičali 1 818 monitorov dychu. V projekte „Mamička dýcham“ bolo novorodeneckému oddeleniu Fakultnej Nemocnice v Trnave darovaných do dnešného dňa celkovo 43 monitorov dychu.

Dňa 25.06.2018 odovzdávame 5ks monitorov dychu BabySense 2 Pro v celkovej hodnote 495,- €, ktoré boli zakúpené z daru Nadácie Jána Korca.

DAR 1

Aktuality