Otvorenie nového CT prístroja

Otvorenie nového CT prístroja

Ďalší nový CT prístroj v slovenskej nemocnici, pacientom poskytne najmodernejšiu a šetrnú diagnostiku.

Nový CT prístroj majú k dispozícii už aj pacienti vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa v utorok zúčastnila slávnostného otvorenia CT pracoviska, kde spolu s vedením nemocnice uviedla nový prístroj oficiálne do prevádzky. Ide o ďalší z moderných prístrojov, ktoré ministerstvo zdravotníctva obstaralo z celkového počtu 13 CT pre 11 slovenských nemocníc. Nové prístroje umožnia vďaka modernej technológii šetrnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku pacientov, pri nákupe prístrojov centrálnym obstarávaním vďaka elektronickej aukcii sa zároveň podarilo v porovnaní s českými cenami usporiť približne 15 miliónov eur. Tieto peniaze tak môžu nemocnice investovať do oblastí, kde sú pre pacientov či zdravotníkov najviac potrebné.

ct na stránku

Rýchlejšia a kvalitnejšia diagnostika

Viac ako 12 000 pacientov ročne absolvuje vo Fakultnej nemocnici v Trnave vyšetrenie počítačovou tomografiou. „Nový špičkový CT prístroj kvalitu diagnostiky ešte zlepší a skráti čakaciu dobu pacientom na vyšetrenie. Vďaka rýchlejšej diagnostike moderným prístrojom sa za ten istý čas podarí absolvovať vyšetrenie väčšiemu počtu pacientov, čo zrýchli celkový proces,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.


CT2
CT prístroj sa nachádza v nových zrekonštruovaných priestoroch CT pracoviska, ktoré sa v utorok slávnostne otvorilo za účasti šéfky rezortu. Prístroj má výrazne nižšiu radiačnú záťaž pre pacientov a umožňuje realizáciu najmodernejších metód diagnostiky v oblasti počítačovej tomografie.

„Nový CT prístroj umožní rozšírenie spektra vykonávaných CT vyšetrení napríklad pre pacientov s kardiologickou alebo neurovaskulárnou problematikou. Medzi výhody patrí aj možnosť realizácie špeciálnych kardio CT vyšetrení srdca u kardiologických pacientov, angiografických vyšetrení u pacientov s neurovaskulárnou alebo periférnou vaskulárnou problematikou, perfúznych vyšetrení celého mozgu u pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou, u onkologických pacientov možnosť realizácie dynamických CT vyšetrení celého orgánu alebo možnosť realizácie niektorých akútnych CT vyšetrení u detí bez potreby anestézie,“ vysvetlil Daniel Žitňan, generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave.


CT3 

Aktuality