Osobnosti nemocnice

V minulosti a súčasnosti na pôde Fakultnej nemocnice Trnava pôsobili a pôsobia mnohé osobnosti, ktoré toho veľa dosiahli v vedeckej, výskumnej a inej oblasti a stali sa morálnym či odborným vzorom pre svojich kolegov a širokú verejnosť.

Zoznam a informácie o osobnostiach budeme aktualizovať a spoločne môžeme objavovať silu ľudských príbehov.

MUDr. Tibor KRUŽLIAK

Andrej ŽARNOV