Osobnosti nemocnice

V minulosti a súčasnosti na pôde Fakultnej nemocnice Trnava pôsobili a pôsobia mnohé osobnosti, ktoré toho veľa dosiahli v vedeckej, výskumnej a inej oblasti a stali sa morálnym či odborným vzorom pre svojich kolegov a širokú verejnosť.

Zoznam a informácie o osobnostiach budeme aktualizovať a spoločne môžeme objavovať silu ľudských príbehov.

MUDr. Tibor KRUŽLIAK

Andrej ŽARNOV

 


MUDr. Tibor KRUŽLIAK

Doktor Tibor Kružliak bol uznávaným chirurgom v odbore proktológie. Narodil sa v roku 1952 v Bratislave. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského a v roku 1976 začal pracovať v Nemocnici s poliklinikou v Trnave, kde takmer bez prestávky pracoval celý život. „Pôvodne chcel byť neurochirurgom, ale dal prednosť všeobecnej chirurgii. Veľmi rýchlo si urobil potrebné atestácie,“ spomínal pre Novinky z radnice profesor Miroslav Danaj, prednosta Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava a priateľ doktora Kružliaka.

Rok 1991 znamenal pre doktora Kružliaka začiatok osemročného pôsobenia na pozícii zástupcu primára Chirurgického oddelenia v Trnave. Prelomový bol rok 1994, nakoľko aj vďaka Tiborovi Kružliakovi došlo k transformácii oddelenia na Chirurgickú kliniku. Záujem vedecko-výskumnú činnosť Kružliak dokazoval aj mnohými aktivitami, ktoré súviseli s univerzitným životom a kreovaním nových odborníkov v zdravotníckej problematike. Začiatkom deväťdesiatych rokov absolvoval tiež trojmesačnú pracovnú cestu v meste St. Gallen vo Švajčiarsku.

V roku 2008 získal doktor Kružliak Cenu Trnavského samosprávneho kraja za celoživotné dielo v oblasti chirurgie. „Tibor Kružliak sa vypracoval na popredného európskeho odborníka v diagnostike a liečbe ochorení konečníka,“ spomína prednosta Danaj na priateľa. Doktor Kružliak zomrel 19. októbra 2010. V marci 2011 získal in memoriam čestné občianstvo mesta Trnava. Prirodzenú úctu si dokázal vybudovať aj vďaka jeho silnému zmyslu pre priateľstvo a citu k človeku.

 


Andrej ŽARNOV

Slovenský básnik katolíckej moderny a prekladateľ Andrej Žarnov, vlastným menom prof. MUDr. František Šubík, bol tiež dôležitou osobnosťou medicíny. Jeho odborom bola patológia.

Narodil sa v roku 1903 v Kuklove. V roku 1931 úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už o osem rokov bol vymenovaný za profesora patologickej anatómie a prednostu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity. V roku 1940 bol vymenovaný za člena Štátnej rady, pričom pôsobil aj ako obvodný lekár v Trnave. O dva roky neskôr začal riadiť slovenské zdravotníctvo v rámci sekcie na Ministerstve vnútra.

V apríli 1943 sa Žarnov musel podieľať na medzinárodnom vyšetrovaní masových hrobov v Katyňskom lese. O stalinskej likvidácii tisíciek poľských dôstojníkov podal verejnú správu, ze čo niesol následky celý život. Slovenská národná rada dala neskôr odporúčanie na vykonanie rozsudku smrti na 38 zločincoch, ktorými boli slovenskí spisovatelia. Medzi nimi bol aj Andrej Žarnov.

Po prepustení z väzenia získal pracovné miesto patológa v Trnave. Tu v roku 1949 založil Patologicko-anatomické oddelenie a stal sa jeho primárom.

V rokoch 1945 a 1952 sa pokúsil o emigráciu pred komunistickou totalitou. Jeho druhý pokus bol úspešný. S rodinou v noci opustil Trnavu a na gumenom člne sa preplavil po rieke Morava do Rakúska. O rok neskôr odišiel do USA. Stal sa členom rôznych vedeckých organizácií, napr. College of American Pathologists. V USA pôsobil najskôr v Cronswille State Hospital, neskôr v Harlem Valley State Hospital.

Profesor Šubík zomrel v roku 1982 v americkom Poughkeepsie vo veku 78 rokov.

Žarnov vďaka svojmu výraznému úsiliu v medicíne a literatúre získal viaceré ocenenia. Za vedecké dielo mu bola udelená cena Diplomate of the American Board of Pathologhy, za významnú prácu v exile Národnou cenou Svetového kongresu Slovákov. V roku 2009 mu bolo in memoriam udelené čestné občianstvo mesta Trnava.