Očné oddelenie

Jednotky a ambulancie

JAS (JEDNODŇOVÁ AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ)

JAS Centra ambulantnej mikrochirurgie oka Očného oddelenia FN Trnava je úzko špecializované zdravotnícke zariadenie, ktoré vykonáva určené diagnostické a terapeutické operačné výkony, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu na lôžkovom zdravotníckom zariadení, vrátane operácií sivého zákalu s implantáciou vnútroočnej šošovky. Lokalizácia JAS priamo v priestoroch Očného oddelenia umožňuje riešenie všetkých krízových situácií na lôžkovej časti, v úzkej súčinnosti a spolupráci s lekármi iných pracovísk FN Trnava.

 

AMBULANTNÁ ČASŤ

Špecializované očné ambulancie

Na očnom oddelení pracujú v súčasnosti viaceré vysokošpecializované očné ambulancie, zamerané na terapiu laserom, glaukóm, infekčné choroby oka, neurooftalmologickú problematiku a úrazy oka.

 

Diagnostické možnosti Očné oddelenia FN Trnava

Základné diagnostické metódy

- vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie zorného poľa, meranie vnútroočného tlaku biomikroskopia, stanovenie optickej    mohutnosti, oftalmoskopia a vyšetrenie farbocitu

Vysokošpecializované diagnostické metódy

- vyšetrenie slzivosti, vyšetrenie zorného poľa, stanovenie citlivosti na kontrast, exoftalmometria, keratometria, kampimetria, panfundoskopia, stereooftalmoskopia, indirektná oftalmoskopia, gonioskopia, ultrasonografia AB, endotelová biomikroskopia, fluoresceinová angiografia, fluoresceinová iridografia

Nadštandardné diagnostické metódy

- biometria, kalkulácia umelej vnútroočnej šošovky, vyšetrenie očného pozadia bez dilatácie zrenice, digitálna    mikrofotografia, kontinuálna digitálna skenovacia oftalmoskopia, optická koherenčná tomografia, vyšetrovanie TZN a    meranie hrúbky vrstvy nervových vlákien na glaukomatikov (OCT)