Odborná ambulancia algeziologická

Špecializuje sa na liečbu chronickej bolesti. Starostlivosť poskytuje pre extramurálnych pacientov, ako aj hospitalizovaným pacientom vo forme konziliárnej činnosti. Extramurálni pacienti sú poukazovaní na vyšetrenie odborným alebo obvodným lekárom. Na algeziologickej ambulancii sa navrhne liečba bolesti a rozsah prípadných ďalších vyšetrení. V liečbe sa využívajú farmakologické i nefarmakologické postupy predovšetkým fyzikálna terapia.

Lekári:
MUDr. Mária Kubaláková
MUDr. Margita Vráblová

Sestra:
Zuzana Horváthová

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8.00 - 12.00 hod.
Štvrtok 8.00 - 12.00 hod.

 

Telefonický kontakt:
033/5938 790