Odborná ambulancia hematologická I.

Hematologické oddelenie sa nachádza v pavilóne H (budove pri starom chirurgickom pavilóne) na 1. poschodí. Vstup je zboku budovy.

Ambulantná časť:

Evidencia pacientov a miestnosť na odber krvi na vyšetrenia – č. dverí 122

Ambulancie lekárov – MUDr. Andrea Labancová – primár oddelenia – č. dverí 155

                                               MUDr. Elena Kružliaková – č. dverí 156

                                               MUDr. Ľubica Škopková – č.dverí 104

Miestnosť na riedenie a podávanie cytostatík

Miestnosť na ambulantné podávanie transfúznych liekov

Ordinačné hodiny

Hematologické ambulancie I., II.:   v prac. dňoch od 7,30 do 15,00 hod.

Odber krvi:                                       v prac. dňoch 7,30 – 10,00 hod.

Akútne stavy, pacientov liečených chemoterapiou a hemoterapiou vybavujeme prednostne.

V popoludňajších hodinách – konzíliá.

 

Objednávanie pacientov na vyšetrenie v hematologickej ambulancii

Na vyšetrenie v našich ambulanciách je potrebné sa vopred objednať,po 14.00 hod na tel. č.: 033/5938 740 a súčasne Vás personál bude informovať o príprave pred odberom a vyšetrením. Objednáme Vás na konkrétny deň podľa dôvodu indikácie na hematologické vyšetrenie.

Na zhodnotenie výsledkov dostanete termín od ošetrujúceho lekára na konkrétnu hodinu v dohodnutý deň.

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na objednaný termín, oznámte to prosím na  tel. čísle na 033/ 5938 740, kde dostanete náhradný termín.

Zoznam vyšetrení, ktoré realizujeme v našich hematologických laboratóriách nájdete v cenníku pre samoplatcov.