Odborná amb. interná - kardiologická

Kardiologická ambulancia

Lekár: MUDr. Čambál Daniel

Sestra: Bc. Sabová Katarína

 

Ordinačné hodiny:

 

Pondelok: 7:30 – 11:30

Utorok:     7:30 – 12:00  Arytmologická ambulancia 12:30- 15:30

Streda:      7:30 – 11:30

Štvrtok:     Operačný deň

Piatok:      7:30 – 12:00  12:30- 15:30

 

Obedná prestávka:  12:00- 12:30

Kontakt: 033/ 5938 309

 

Výkony na ambulancii:

 Komplexné kardiologické vyšetrenie zamerané na diagnostiku liečbu a prevenciu, odbery biologického materiálu, EKG vyšetrenie a vyhodnotenie EKG záznamu, ECHO -kardiografické vyšetrenie , záťažové ergometrické vyšetrenie, dlhodobé monitorovanie EKG a tlaku ( Holter }, predpis liekov, administratívne činnosti ,práca s poisťovňami, dezinfekcia.

 

Arytmologická ambulancia:

Kontroly pacientov s implantovaným kardiostimulátorom, implantácie kardiostimulátorov, výmeny PM a zavádzanie Reveal-u systému na dlhodobý monitoring srdcovej činnosti  konzultácie , manažovanie a objednávanie pacientov s potrebou  trvalej kardiostimulácie alebo s dlhodobým monitoringom srdcovej činnosti, práca  s poisťovňami, administratíva, dezinfekcia .

 

Lekár: MUDr. Čambál Daniel

Sestra: Bc. Sabová Katarína

 

 

Ordinačné hodiny:

 

 

Pondelok: 7:30 – 11:30

Utorok:     7:30 – 12:00  Arytmologická ambulancia 12:30- 15:30

Streda:      7:30 – 11:30

Štvrtok:     Operačný deň

Piatok:      7:30 – 12:00  12:30- 15:30

Obedná prestávka:  12:00- 12:30

 

Kontakt: 033/ 5938  KPL. 281,309