Odborná ambulancia klinickej onkológie

Ambulantná časť Onkologickej kliniky je situovaná v pavilóne P nemocničného plánu. Disponuje 2 ambulanciami a 3 infúznymi sálami s 13 kreslami a 2 lôžkami, ktoré fungujú v pracovných dňoch od 7.30 do 14.30 h. Je vybavená recepciou, ktorá orientuje a distribuuje každého pacienta. V ambulantnej časti sa navrhne optimálna liečebná stratégia vrátane dlhodobého sledovania a monitorovania chorých. Onkologický pacient ostáva onkologickým chorým i pri dlhodobej remisii až po prirodzenú smrť.

Ordinačné hodiny:

denne 7.30 - 14.30 hod.

 

Recepcia:
t.č.: 033/5938 757

Ambulancia I:
t.č.: 033/5938 788

Ambulancia II: 
t.č.: 033/59 38 798

Lekári:
MUDr. Monika Dienerová, PhD.
MUDr. Abdullah Dammak
MUDr. Erika Grmanová

Sestry:
Mgr. Daniela Brinčíková
Mgr. Anna Šaštínska
Bc. Lenka Šimorová
Eva Škodavá, dipl. sestra