Odborná ambulancia ORL

Odborná ambulancia pre pacientov odoslaných od všeobecných a odborných lekárov.
Príjmová ambulancia pre pacientov prijímaných na hospitalizáciu.
Konziliárna ambulancia pre pacientov hospitalizovaných v nemocnici.
Pohotovostná ambulancia pre pacientov s akútnymi stavmi v ORL oblasti.

Ordinačné hodiny:

Odborná (príjmová, konziliárna) ORL ambulancia:
pondelok - piatok
     7.00 – 14.30 hod.
Pohotovostná ORL ambulancia:
v prac. dňoch
     15.00-07.00 hod.
sobota-nedeľa a sviatok
     nepretržite
Audiometria:
     08.00-12.00 hod 

Na ORL ambulanciu prijímame všetkých pacientov odoslaných na ORL vyšetrenie praktickým lekárom, pediatrom alebo iným špecialistom. Poskytujeme aj konzultácie a dispenzárnu starostlivosť na našich špecializovaných ambulanciách - poradniach. Poskytujeme poradenstvo u pacientov s chrápaním a obštrukčným sleep apnoe syndrómom.
Foniatrická starostlivosť je zabezpečená neštátnou lekárkou MUDr. KUJANOVOU Alenou.