Odborná ambulancia pneumológie a ftizeol.

Primárka MUDr. Miroslava Čulagová pracuje v ambulancii striedavo s MUDr. Teréziou Rolníkovou každý deň okrem stredy.

V stredu v ambulancii pracuje MUDr. Diana Bartovicová. V odbornej pneumologickej ambulancii sa prijímajú pacienti na hospitalizáciu, ktorí sú odosielaní na odporučenie rajónneho pľúcneho lekára, niekedy praktického lekára, prekladom po predchádzajúcom telefonickom dohovore s primárkou oddelenia alebo pacienti privezení RZP. V odbornej ambulancii sa tiež predvolávajú prepustení pacienti po obdržaní výsledkov na skompletizovanie ev. ďalšiu liečbu. Vykonávajú sa spirometrické vyšetrenia v rámci preventívnych prehliadok pre pracovníkov VUJE Jaslovské Bohunice, realizujú sa odborné konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice.