Odb. amb. pôrodnícka - rizikové tehotenstvo

Antepartálne sledovanie a komplexná starostlivosť (biofyzikálny profil, karditokografia, prietoky pupočníkovej krvi) o gravidity, spĺňajúce kritériá pre zaradenie do ambulancie bez ohľadu na týždeň gravidity.

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8.30 - 15.00 hod.
Utorok 8.30 - 15.00 hod.
Streda 8.30 - 15.00 hod.
Štvrtok 8.30 - 15.00 hod.
Piatok 8.30 - 15.00 hod.

 

Telefonický kontakt:
033/5938 402 - sestra
033/5938 400 - lekár