Odborná ambulancia proktologická

Lekári:
MUDr. Radovan Škuta
MUDr. Andrej Dobrovodský
MUDr. Igor Duda

Sestra:
Ivana Szigetiová

Ordinačné hodiny:

Pondelok, utorok, streda v čase 08,00 – 12,30 a 13,00 – 14,30 hod.

 

Objednávanie pacientov:
Pondelok, utorok, streda v čase od 08,00 – 09,00 hod.

Telefonický kontakt:
033/5938 817