Odborná ambulancia traumatologická

Klinická ambulancia sa nachádza na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín a slúži na konzíliárne vyšetrenia a pooperačnú ambulantnú starostlivosť.

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8,30 hod. - 12,00 hod. MUDr. Jozef Fridrich
  12,30 hod. - 15,00 hod. MUDr. Patrik Princ
Utorok 8,30 hod. - 12,00 hod. MUDr. Roman Petrík
  12,30 hod. - 15,00 hod. MUDr. Viliam Vadrna
Streda 8,30 hod. - 12,00 hod. MUDr. Ján Kuchta, PhD.
  14,00 hod. - 16,30 hod. MUDr. Róbert Illéš
Štvrtok 8,30 hod. - 12,00 hod. MUDr. Vojtech Valkó
  12,30 hod. - 15,00 hod. MUDr. Peter Juriga
Piatok 8,30 hod. - 14,30 hod. MUDr. Peter Urban, PhD.
  8,30 hod. - 12,00 hod. MUDr. Pavol Bukva