Odborná a konziliárna ambulancia detská

MUDr. Zuzana Zvolenská vykonáva odborné konziliárne služby pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice a praktickým lekárom pre deti a dorast spádového územia. Prijíma pacientov odoslaných odbornými a praktickými lekármi pre deti a dorast.

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7.30 - 15.30 hod.
Utorok 7.30 - 15.30 hod.
Streda 7.30 - 15.30 hod.
Štvrtok 7.30 - 15.30 hod.
Piatok 7.30 - 15.30 hod.

 

Telefonický kontakt:
033/5938 331