ORL oddelenie

História a charakteristika

Otorinolaryngológia je samostatným chirugickým odborom. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, krku, slinných žliaz, maxilofaciálnej oblasti, zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti.

V činnosti využívame najmä chirurgickú liečbu vo viacerých špeciálnych, najmä mikrochirurgických, funkčných, estetických a rekonštrukčných postupoch.

Pre úspešné plnenie úloh v otorinolaryngológii úzko spolupracujeme aj s inými medicínskymi odbormi, najmä s anesteziológiou, oftalmológiou, infektológiou, stomatochirurgiou, neurochirurgiou, plastickou chirurgiou, klinickou imunológiou a pediatriou.

Otorinolaryngologické oddelenie zabezpečuje lôžkovú aj ambulantnú liečebno- preventívnu starostlivosť chorým s otolaryngologickými chorobami, úrazmi a vrodenými chybami podľa základných úloh odboru.

Oddelenie sa delí na 3 ošetrovacie jednotky: príjmová ambulancia+audiometria, oddelenie a operačné sály. Foniatrická starostlivosť je zabezpečená neštátnou lekárkou MUDr. KUJANOVOU Alenou.

Chirurgické výkony vykonávané na ORL odd. FN Trnava 

- Adenotómia endoskopická v CA
- Tonzilektómia v CA
- Laryngomikrochirurgia v CA
- Septoplastika v CA
- FEES v CA - endoskopicá polypektómia
- FEES v CA - operácia prínosových dutín
- Operácie tumorov, cyst krku v CA
- Transnazálna polypektómia
- Tracheotómia pri TU laryngu, pri obštrukcii hrtana
- Extirpácia tumorov krku, nosa, ušnice, pier v lok. 1 v CA
- Excízia z tumorov v ORL oblasti na histologické vyšetrenie

Endoskopické výkony v CA

- Ezofagoskopia
- Sinusosokopia
- Tracheobronchoskopia
- Intubácia v indirektívnej laryngoskopii
- pomocou flexibilného BSC