ORL oddelenie

Jednotky a ambulancie

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Lôžková časť ORL oddelenia FN Trnava poskytuje formou hospitalizácie na 5 lôžkach komplexnú liečebnú a diagnostickú činnosť. Na oddelení sa robia sanačné a rekonštrukčné operácie ucha, operácie nosa a prínosových dutín, hltana, hrtana, krku. Využívame modernú diagnostickú prístrojovú techniku FESS. Vyhľadávajú sa včasné štádiá zhubných nádorov a prevádzajú sa otolaryngologické endoskopické výkony, audiologické vyšetrenia, vyšetrenia rovnovážneho orgánu. Ďalšie špecializované úseky sú endoskopický, audiologický, otoneurologický a onkologický.

 

AMBULANTNÁ ČASŤ

Zaisťuje ambulantnú starostlivosť pacientom celého spádu, najmä v akútnych prípadoch, slúži ako prijmová ambulancia pre pacientov prijímaných na hospitalizáciu, konziliárna ambulancia.

Ordinačné hodiny:
pondelok - piatok
     7.30 – 15.00 hod.

Pohotovosť:
od 01.10.2012 je pohotovostná služba v prevádzke.

Audiologická ambulancia:
pondelok – piatok
     8.00 – 12.00 hod.