Patologicko anatomické oddelenie

História a charakteristika oddelenia

Patologicko-anatomické oddelenie FN Trnava patrí k spoločným vyšetrovacím diagnostickým zložkám nemocnice. Patológia predstavuje špecializovaný odbor zaoberajúci sa všetkými aspektami choroby. Nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčinu a vznik abnormálneho stavu a tiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného procesu. Náplňou odboru je diagnostická činnosť, založená na histomorfologickom zhodnotení zmien orgánov, tkanív a buniek. V spolupráci s ostatnými medicínskymi odbormi je činnosť zameraná na určenie diagnózy, štádia, liečby a prognózy ochorenia.

O práci tohto oddelenia má veľa ľudí skreslené informácie, ktoré u väčšiny ľudí môžu vyvolávať zmiešané pocity. Práve z tohoto dôvodu sa vám pokúsime priblížiť našu prácu a poukázať na jej význam. Veríme, že ak o nej budete vedieť viac, zmeníte názor. Naša práca dáva mnohým pacientom nádej na uzdravenie.

 

História

Patologicko-anatomické oddelenie v Trnave bolo založené 1. 1. 1949. Jeho zakladateľom sa stal prof. MUDr. František Šubík, ktorý zastával funkciu primára. Pitvy sa vykonávali v tzv. umrlčej komore (todh komore), ktorá sa neskôr stala súčasťou terajšieho patologicko-anatomického oddelenia. K oddeleniu patril aj malý zverinec, v ktorom sa chovali morčatá. Laboratórna prevádzka bola spojená s inými laboratóriami v priestoroch interného pavilónu. V roku 1952 pristavili laboratórnu časť oddelenia a v roku 1959 bol vybudovaný nový pitevný blok.

Andrej Žarnov, vlastným menom
prof. MUDr. František Šubík
lekár - patológ, básnik

 

 

 

MUDr. František Tomík
patológ
Od roku 1952 bol poverený vedením a neskôr aj funkciou prednostu oddelenia MUDr. František Tomík. Počas základnej vojenskej služby pracoval v Hradci Králové u prof. MUDr. Fingerlanda, žiaka prof. MUDr. Šikla, zakladateľa modernej českej patológie. Poznatky, ktoré si priniesol od svojich českých kolegov zúročil pri ďalšom rozvoji a modernizácii oddelenia.

 

prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD.
patológ
Ako sekundárny lekár nastúpil na oddelenie v roku 1952 prof.MUDr. Štefan Kopecký. Neskôr pracoval vo funkcii primára Patologicko anatomického oddelenia v Piešťanoch. Popri práci patológa sa venoval aj pedagogickej činnosti, ktorú vykonáva aj dnes. Pôsobí na Trnavskej univerzite. Nášmu pracovisku aj naďalej odovzdáva cenné rady a skúsenosti.

 

V roku 2004 budova patológie prešla rozsiahlou rekonštrukciou, v rámci ktorej boli pristavené laboratóriá. Nekroptická časť oddelenia sa na rok stala sídlom patologicko-anatomického a súdno-lekárskeho pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vykonával pitvy. Pracovisko sa zrušilo 1. 6. 2006 a pitvy sa začali vykonávať v Bratislave. V kompetencii oddelenia zostalo rozhodovanie o vykonaní pitvy.