Oddelenie pneumológie a ftizeológie

História a charakteristika

Oddelenie pneumológie a ftizeológie (PaF) je jediným špecializovaným pracoviskom na diagnostiku a liečbu ochorení pľúc vo VÚC Trnava. Poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov zo spádových oblastí Trnava, Piešťany, Hlohovec, Senica, Skalica, Galanta, Dunajská Streda a Sereď. V máji 2013 sa oddelenie presťahovalo na prvé poschodie do samostatne stojacej budovy situovanej v starom pavilóne nemocnice (bývalé očné oddelenie nad onkologickou klinikou). Ambulancia spolu s čakárňou je umiestnená pred vstupom na oddelenie. Bronchoskopické pracovisko sa nachádza priamo na oddelení.

Oddelenie zabezpečuje:

- diferenciálnu diagnostiku a liečbu pľúcnych ochorení, pľúcnej a mimopľúcnej TBC,
- spirometrické vyšetrenia vrátane bronchodilatačných testov,
- pleurálne punkcie,
- bronchoskopické vyšetrenia a bronchoalveolárne laváže s odberom materiálu na cytologické, histologické, mikrobiologické    vyšetrenie,
- v spolupráci s Klinikou rádiologie perkutánne transtorakálne biopsie pľúc a drenáže hrudnej dutiny,
- komplexnú pľúcnu rehabilitáciu. 

Jednotky a ambulancie

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Oddelenie pozostáva z 21 lôžok, rozmiestnených v 8. izbách. Z nich jedna je 1-lôžková nadštandardná,  tri  sú 2-lôžkové, dve 3-lôžkové a dve 4-lôžkové izby. Sociálne zariadenie nie je súčasťou pacientskych izieb. Ženy majú vyhradené 2 WC a sprchu so samostatným vchodom, muži 3 WC a bezbariérovú sprchu slúžiacu i pre pacientov na vozíku.
 
 

AMBULANTNÁ ČASŤ
 
Odborná pneumologická ambulancia:


Primárka MUDr. Miroslava Čulagová pracuje v ambulancii denne okrem stredy. V stredu v ambulancii pracuje MUDr. Diana Bartovicová. V odbornej pneumologickej ambulancii sa prijímajú pacienti na hospitalizáciu, ktorí sú odosielaní na odporučenie rajónneho pľúcneho lekára, niekedy praktického lekára, prekladom po predchádzajúcom telefonickom dohovore s primárkou oddelenia alebo pacienti privezení RZP. V odbornej ambulancii sa tiež predvolávajú prepustení pacienti po obdržaní výsledkov na skompletizovanie ev. ďalšiu liečbu. Realizujú sa odborné konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice.

 

Bronchoskopické pracovisko:


Primárka MUDr. Miroslava Čulagová realizuje bronchoskopické vyšetrenia (BSC) pre pacientov ambulantných, hospitalizovaných na našom oddelení a na ostatných oddeleniach FN Trnava denne v čase od 7.30 do 15.30 hod. Vyšetrenie sa dojednáva telefonicky s primárkou MUDr. Miroslavou Čulagovou na klapke 390 (pracovňa primára), 396 (pracovňa lekárov) alebo klp. 399 (ambulancia).

 

Príjem pacientov a organizačné informácie.

 

Pri príjme je pacient oboznámený s domácim poriadkom, ktorý je umiestnený na  každej izbe.

Pohyb pacienta po areáli a na jednotlivé vyšetrenia ordinuje lekár, starších a menej pohyblivých pacientov sprevádza na vyšetrenia sanitár. Pri neobmedzenom pohybe (zakúpenie minerálky, toaletných potrieb v areáli nemocnice) rozhoduje službukonajúca sestra.

Pri príjme je pacient  poučený o nutnosti  starať sa o svoje osobné veci, ktoré si necháva počas hospitalizácie pri sebe, čo potvrdzuje svojím podpisom.  Tiež je poučený o možnosti úschovy cenných vecí a väčšieho množstva peňazí do ústavného depozitu nachádzajúceho sa  v  správe nemocnice. Na izbe má pacient k dispozícii nočný stolík na odloženie osobných vecí. Zvršky si pacient odkladá do šatníkovej skrine na izbe.

 

 

Návštevné hodiny.

 

Návštevné hodiny sú na oddelení PaF povolené denne  v čase od 14,00 hod do 17,00 hod.

Deťom do 15 rokov je vstup na oddelenie zakázaný.

Informácie o zdravotnom stave podáva primárka oddelenia alebo ošetrujúci lekár denne od 14,00 hod. Telefonicky sa informácie nepodávajú.