Poďakovania


Vážený pán riaditeľ.

Dovoľujem si touto cestou poďakovať kolektívu chirurgickej kliniky FN Trnava, predovšetkým MUDr. Rastislavovi Husťákovi za profesionálny prístup, starostlivosť a odbornosť. Dňa 13.09.2018 som bol hospitalizovaný na uvedenej klinike s diagnózou achalázia kardie. Vysoko si cením prístup MUDr. Husťáka od stanovenia diagnózy, cez určenie jednotlivých vyšetrení a realizáciu samotného zákroku. Jeho odborná zdatnosť a profesionálne prevedený zákrok mi vyriešili moje zdravotné problémy. Želám Vám čo najviac takýchto kolegov, ako aj veľa pracovných a osobných úspechov.

Ing.Ladislav Šajtlava                                                                                                                                                                                 04.10.2018


Vážený pán riaditeľ.

Dovoľujem si touto cestou z celého srdca poďakovať za vynikajúcu starostlivosť pri pôrode pánovi doktorovi Younis Natsha z dňa 24.09.2018. Veľmi si cením a chcem naozaj vyzdvihnúť jeho profesionálny a mimoriadne ľudský prístup, ktorý ma veľmi príjemne prekvapil a umožnil mi tak pozitívne prežiť tento náročný zákrok a vychutnať si tak krásnu zdravú dcérku. Na pána doktora som už predtým počula samé chváli a bola som nesmierne šťastná, že som mala na neho šťastie pri samotnom pôrode a len sa mi potvrdilo, že ako doktor si naozaj zaslúži veľké uznanie. Budem Vám naozaj povďačná ak mu odovzdáte moje poďakovanie. Takisto sa chcem poďakovať celému kolektívu sestričiek a doktorov Gyn. pôrodníckeho oddelenia, ktorí boli počas môjho pobytu u Vás veľmi ústretoví, srdeční a trpezliví. Želám Vám čo najviac takýchto kolegov, ako aj veľa pracovných a osobných úspechov.

Alena Matyasovszká                                                                                                                                                                                10.10.2018


Dobrý deň,

Chcel by som týmto vyjadriť v mene celej rodiny nesmiernu vďaku všetkým lekárom, sestrám a pracovníkom Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny, ako aj lekárom, sestrám a pracovníkom všetkých ostatných spolupracujúcich oddelení a aj externým spolupracovníkom Vašej nemocnice, ktorí sa zo všetkých síl, dňom i nocou snažili zachrániť život môjmu milovanému bratovi Tomášovi Sťahelovi, ktorý na KAIM bojoval s vážnou chorobou. Bojoval dlhých 50 dní, počas ktorých stále existovala šanca, že nad chorobou zvíťazí. 10.10.2018 o 15.05h svoj boj definitívne prehral. Nikto z nás nepochybuje, že brat dostal najlepšiu možnú starostlivosť. Snaha a prístup všetkých zainteresovaných mu dávali čas, šancu a sily bojovať. A hoci nezvíťazil, bojoval ako lev koľko vládal až do posledných síl. Viem, že nechcel sklamať seba, svoju rodinu a ani všetkých, ktorí sa o neho starali. Len sa mu proste minul čas a sily... Prajem všetkým lekárom, sestrám a pracovníkom, ktorí bojovali spolu s ním veľa pracovných úspechov a veľa úspešne vyliečených pacientov aj napriek tomu, že nie vždy je možné v boji s chorobou zvíťaziť.....

Róbert Sťahel                                                                                                                                                                                          12.10.2018


Vážený pán riaditeľ.

Touto cestou by som chcel poďakovať a vyzdvihnúť prácu a odbornosť p. primárky Psotovej kožného oddelenia a vďaka celému personálu. Ďakujem za 100% prístup a odbornosť p. primárky Psotovej, ktorá ma vyliečila, keď som bol hospitalizovaný na kožnom oddelení, keď som si už myslel, že mi niet pomoci, ona mi dala nádej a dostala ma z mojej podľa mňa nevyliečiteľnej choroby, preto ešte raz jej a kožnému oddeleniu patrí Veľká vďaka a myslím, že takýchto lekárov si treba vysoko vážiť, lebo Slovensko ich potrebuje ako soľ! Nech vyškolí a odovzdá svoj um a skúsenosti mladým lekárom, ktorých tu potrebujeme. Do jej ďalšej práce jej prajem hodne síl a zdravia!

František Jánoška                                                                                                                                                                                    23.10.2018


Vážený pán riaditeľ.

Chcela by som touto cestou úprimne poďakovať za príjemný, ľudský a zároveň vysoko profesionálny prístup Vašich zamestnancov. Menovite pána doktora Younisa Natsha a pôrodnú asistentku pani Janu Kittovú. Mala som to šťastie, že pán doktor bol ochotný vypomáhať svojim kolegom na poradniach i napriek tomu, že tam práve vtedy nemal službu. V mysli mi utkveli jeho milé slová: "Vonku je horko a mamičky by tu nemali dlho čakať, tak som prišiel pomôcť!" Bolo to naozaj milé ! Na poradniach bol ochotný, príjemný, vysoko profesionálny, starostlivo mi všetko vysvetlil. Dňa 13.9.2018 som mala tú možnosť zažiť svoj najkrajší pôrod v trnavskej pôrodnici. Službukonajúci doktor Natsha a pôrodná asistentka Kittová boli maximálne ústretoví, nápomocní a vytvorili príjemnú atmosféru. Pán doktor mi pomohol priviesť syna na svet bez pôrodných poranení i napriek tomu, že to bol rýchly pôrod s peknou pôrodnou váhou dieťatka. Vyzdvihujem zo strany pána doktora i záujem a starostlivosť o pacientky na oddelení šestonedelia. Dobrú skúsenosť so zamestnancami vo vašej nemocnici budem šíriť ďalej. Tak isto chcem touto cestou poďakovať i celemu kolektívu z Gynekologicko -pôrodníckeho oddelenia, šestonedelia i novorodeneckého oddelenia. Prajem Vám i Vaším zamestnancom veľa spokojných mamičiek so zdravými bábätkami!

Kristína Krajčovičová                                                                                                                                                                                23.10.2018


Vážený pán riaditeľ.

Ctouto cestou by som sa chcela poďakovať celému kolektívu, ktorí asistovali pri mojom pôrode a taktiež sestričkám a doktorom šestonedelia a novorodeneckého oddelenia v čase od 25.10. do 2.11.2018. Moje osobitné poďakovanie patrí doktorovi Bratičákovi, ktorý dňa 25.10.2018 viedol môj pôrod. Bola som nesmierne spokojná s jeho vysoko profesionálnym a ľudským prístupom. Už na poradni mi vysvetlil dopodrobna všetko, čo som potrebovala vedieť. Po predchádzajúcej sekcii sa mi vďaka nemu podarilo porodiť prirodzene a po pôrode som nemala žiadne ťažkosti. Vďaka nemu mám z pôrodu krásny zážitok na celý život.

Jaroslava Košařová                                                                                                                                                                                 07.11.2018


Vážený pán riaditeľ,

touto cestou by som sa chcela poďakovať Detskej klinike, 2. poschodie oddelenie 0-3r. za profesionálny prístup a veľmi príjemný kolektív. Všetky sestričky sú skvelé a veľmi milé. Za ten čas, čo sme tam s dcérou (4 mesiace) ležali, snažili sa nám vždy vyhovieť a pomôcť ako sa len dalo. Dnes sme odchádzali z oddelenia z veľmi príjemným pocitom, že nám bola poskytnutá tá najlepšia zdravotná starostlivosť. Na sestrách je vidno, že svoju prácu majú rady a robia ju s láskou. Špeciálne by som sa chcela poďakovať pani doktorke MUDr. Dane Kuľbagovej, za jej vysoko profesionálny prístup, empatiu a pochopenie pre vystresovanú mamičku. Podpísanie informovaného súhlasu je pre ňu záväzné a môžem s pokojným pocitom napísať, že mi vždy všetko vysvetlila, tak aby som tomu pochopila a nemusela sa báť o zdravie svojej dcéry. Nakoľko mi to pracovné povinnosti po pôrode nedovolili, rada by som sa touto cestou poďakovala aj páni doktorovi MUDr. Bratičákovi, ktorý ma 1.7.2018 odrodil, za jeho profesionalitu napriek môjmu vystresovaniu. Po tom, čo som volala svojmu manželovi, všetko mu vysvetlil a zároveň prišiel aj mňa ubezpečiť, že je všetko tak ako má byť a nemusím sa báť. Celý pôrod ma počúval a môžem skonštatovať, že napriek tomu, že som bola prvorodička bez epidurálnej anestézie, bol pôrod pre mňa špeciálny zážitok, aj vďaka sestrám Evy Blažovej a Marienky Bohunickej. Viem, že si niektoré rodičky myslia, že ostrý tón sestier nie je najlepším povzbudzovačom pri pôrode, ja si myslím opak, pretože práve to ma usmernilo a pomohlo mi porodiť krásnu dcéru, ktorá mi teraz robí život šťastnejším. Sestry aj s lekárom sú veľkí profesionáli vo svojom odbore a jedine čo mi zostáva, je poďakovať im aj verejnou cestou. .

Gabrielle Bernátová                                                                                                                                                                                 12.11.2018