Pracoviská

Kliniky sú pracoviská nemocnice, na ktorých prebieha spolupráca s univerzitou na vzdelávaní a odbornej príprave študentov.

Naše kliniky

Na našich oddeleniach sa snažíme poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov.

Naše oddelenia

Na riešenie zdravotných problémov hospitalizovaných aj nehospitalizovaných pacientov slúžia naše ambulancie.

Naše ambulancie