Ambulancia pre chirurgickú liečbu morbídnej obezity

Ambulancia pre chirurgickú liečbu morbídnej obezity

Lekári:
MUDr. Igor Keher

Sestra:
Ivana Szigetiová

Ordinačné hodiny:

Štvrtok v čase 10,00 – 13,00 hod.

 

Objednávanie pacientov:
Štvrtok v čase 10,00 – 13,00 hod.

Telefonický kontakt:
033/5938 817