Psychiatrické oddelenie

História a charakteristika oddelenia

Psychiatrické oddelenie je súčasťou nemocnice od 1.1.2008.Poskytuje špeciálnu ústavnú zdravotnú starostlivosť dospelým pacientom s celým spektrom duševných ochorení. Základnou úlohou je diagnostika a liečba akútnych duševných ochorení a porúch /schizofrénie, afektívne poruchy, organické poruchy, neurotické poruchy, poruchy osobnosti, mentálne retardácie, demencie, závislosti/. V rámci komplexnej starostlivosti popri farmakoterapii a biologickej liečby uplatňujeme psychoterapeutické aktivity a techniky, komunitné stretnutia, skupinové a individuálne psychoterapeutické sedenia so psychológmi a liečebnou pedagogičkou.

Spádová oblasť: Trnava, Hlohovec, Piešťany, Skalica, Senica, Myjava. 


Jednotky a ambulancie oddelenia

Lôžková časť:

Psychiatrické oddelenie sa nachádza na prvom poschodí  v samostatnom pavilóne v areáli FN Trnava. Disponuje 40 akútnymi  lôžkami.

 

Ambulancie:

Príjmová a konziliárna ambulancia sa nachádza na prízemí budovy.

Náplň práce:

-          príjem pacientov na hospitalizáciu

-          zabezpečenie konziliárnych vyšetrení pre ostatné oddelenia / kliniky nemocnice

Psychiatrická ambulancia

MUDr. Ivan Karbula

Ordinačné hodiny : utorok od 7,30- 15,30 hod.

Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení

Je určený na doliečenie dospelých pacientov s rôznymi  psychiatrickými diagnózami.

Zameranie: aktivizácia formou psychosociálnej  rehabilitácie, individuálna a skupinová psychoterapia, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia.

Zaradenie na odporučenie ambulantného psychiatra, resp. po konzultácii cestou príjmovej ambulancie.

Denne od 8,00-14,30 hod.

V stacionári sa podáva bezplatne obed.

 


Príjem pacienta na oddelenie a organizačné informácie

Organizačné informácie:

Príjem pacientov na Psychiatrické oddelenie sa uskutočňuje na základe odporučenia ambulantného psychiatra , alebo prostredníctvom Centrálneho príjmu. Bez súhlasu možno prevziať pacienta do ústavnej psychiatrickej starostlivosti len v prípadoch uvedených v § 14, odst. 2, písm. b

 

Príjem pacienta:

Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na oddelenie:
Súčasťou prijatia pacienta je hygienická očista primeraná zdravotnému stavu pacienta. Pri prijatí do zariadenia sa pacient umiestni na vydezinfikované a dekontaminované lôž¬ko. Výmena sa vykonáva 1x týždenne resp. vždy po znečistení. Zariadenie Vám poskytne čistú (dekontaminovanú) bielizeň. Podľa charak¬teru ochorenia môžete používať aj vlastnú osobnú bielizeň. Šatstvo si môžete uložiť do skrinky na izbe (v takom prípade zodpovedáte za svoje veci), alebo do ústavnej šatne. Cenné veci, peniaze si môžete uložiť do ústavného trezoru. Väčší obnos peňazí odovzdajte príbuzným. Používanie mobilného telefónu na lôžkovej časti A je povolené od 18,00- 18,30 hod. – po dohode so službukonajúcou sestrou. Pacienti na JIS nemajú používanie mobilného telefónu povolené. Telefonáty môžu pacienti prijímať na pevnej telefonickej linke umiestnenej na chodbe oddelenia počas celého dňa. Pacienti psychiatrického oddelenia majú k dispozícii TV v priestoroch jedálne, rôzne hry, potreby na kreslenie, knižnicu na oddelení, kde majú možnosť si knihy vypožičať.

Vychádzka z oddelenia A je povolená so súhlasom primára , alebo službukonajúceho lekára.


Povinnosti pacienta:
Na hospitalizáciu si pacient so sebou prinesie pohodlné oblečenie, hygienické potreby a pohodlnú obuv. Lieky, zdravotné pomôcky, diétne stravovanie Vám poskytne zdravotnícke zariadenie. O spôsobe výživy rozhoduje lekár. V prípade, že máte so sebou lieky, ktoré Vám odporúčal lekár z iného medicínskeho odboru, je potrebné na to upozorniť ošetrujúceho lekára resp. sestru. Ak Vám prinesú v rámci Vašej diéty potraviny z domu, tieto je potrebné uložiť označené menom a dátumom do chladničky v kuchynke. Ošetrujúci lekár Vás bude informovať o diagnostickom a liečebnom pláne a možnostiach navrhovaných postupov, ako aj o rizikách Vášho odmietnutia poskytnutia zdravotníckej starostlivosti. Riaďte sa pokynmi lekárov a sestier.


Návštevné hodiny

Návštevné dni:

streda, sobota a v nedeľa od 14:00 do 17:00 hod.

U akútnych stavov len po dohode s lekárom. Lekár po posúdení zdravotného stavu pacienta môže návštevu zakázať.

Informácie o zdravotnom stave sa podávajú v pondelok - piatok od 13,00-14,00 hod.
Telefonické informácie o zdravotnom stave sa NEPODÁVAJÚ!!!


Kontakty

Oddelenie:
033/59 38 + klp.

Primár:
MUDr. Ivan Karbula
kl. 414

Vedúca sestra:
Mgr. Edita Zezulková
kl. 415

Sestry:
kl. 411

Dokumentačná sestra:

kl. 412

Lekár:
kl. 305, 418

Psychológ:
kl. 620

Fax:
033/59 38 412

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.