Traumatolog. ortopedická klinika

História a charakteristika kliniky

Traumatologické oddelenie bolo prvýkrát zriadené v roku 1970 ako samostatné Chirurgické oddelenie II. Malo 48 lôžok. Primárom sa stal MUDr. Imrich Nyilas. Od roku 1985 bol primárom MUDr. Vojtech Stanislavský. V roku 1986 došlo rozhodnutím riaditeľa nemocnice k jeho zlúčeniu s Chirurgickým oddelením I.

V roku 1991 došlo opäť k vytvoreniu samostatného, tentoraz už Traumatologického oddelenia a primárom sa stal MUDr. Ján Mašan. V roku 1998 sa primárom Traumatologického oddelenia stal prof. MUDr. Štefan Petrovič CSc. a krátko na to vznikla Traumatologická klinika, kde sa stal v roku 2001 primárom MUDr. Ján Kuchta. V roku 2006 vzniká Traumatologicko-ortopedická klinika.

Traumatologicko-ortopedická klinika má 49 lôžok na dvoch poschodiach. Na 2 000 operačných výkonoch za rok sa podieľa 17 lekárov. V júni 2007 sa klinika presťahovala do nového pavilónu kde sídli na I. a III. poschodí.

Klinika poskytuje svojim pacientom liečbu celého rozsahu ochorení spadajúcich do odboru traumatológia a ortopédia. Približne polovica z celkového počtu pacientov hospitalizovaných tvoria pacienti prichádzajúci na operačný výkon, ktorý je možné naplánovať. Pacienti sú zaradení do poradovníka a prijatí s predoperačnými vyšetreniami a anesteziologickou prípravou. Operačný výkon sa spravidla uskutoční v deň prijatia. Ostatní, urgentní pacienti, sú prijímaní cestou ambulancie Urgentného príjmu. Akútne prijatí pacienti sú operovaní neodkladne alebo, ak to stav dovolí, po vykonaní nevyhnutných vyšetrení na Traumatologicko-ortopedickej klinike v spolupráci s inými medicínskymi odbormi. Ďalej klinika poskytuje artroskopické operácie ramena, lakťa, kolena, bedrového kĺbu a členka a endoprotetické náhrady bedrového kĺbu, kolenného kĺbu a ramenného kĺbu.