Urologické oddelenie

 

Projekt TOP inovácie v medicíne

 

                Naše oddelenie získalo s pomocou nadácie Jána Korca laserový prístroj Holmium: YAG 100W, ktorý umožňuje široké spektrum operácii v urológii.

 

K najčastejším chirurgickým výkonom urológie patrí operácia prostaty, ktorú sme doteraz vykonávali najčastejšie pomocou elektroresekcie cez močovú trubicu. Holmiový laser, ktorým tiež vieme operovať  prostatu cez močovú trubicu umožňuje znížiť krvácanie počas operácie, skracuje nutnosť  ponechať katéter po operácii a umožňuje získať dostatok tkaniva na histologické vyšetrenie. Operácia s týmto zariadením umožňuje oddeliť celý lalok prostaty od kapsuly a následne v dutine močového mechúra ho pomocou morcelátoru odsajeme a odošleme na histologické vyšetrenie  . Týmto zariadením vieme  operovať aj veľmi veľké prostaty, ktoré sa doteraz operovali otvoreným rezom na močový mechúr, čo však predpokladalo dlhšiu dobu hospitalizácie a predĺžené hojenie operačnej rany. U pacientov s rakovinou prostaty je menej vhodný Holmiový laser lebo v týchto prípadoch využívame radikálne odstránenie prostaty. Mnohé porovnávacie štúdie uvádzajú podobné výsledky ako pri klasickej elektroresekcii a úspešnosť tejto operácie je možné porovnávať aj s otvorenou operáciou. Štandardné zavedenie tohto výkonu umožnilo skrátiť celú dobu hospitalizácie na tri dni.

                Zmenou charakteristiky frekvencie a pulznej energie vieme pomocou sklenených vlákien rozbíjať kamienky v močových cestách. Prenos energie skleneným vláknom umožňuje využívať tenké a flexibilné optické inštrumenty, ktorými sa pod kontrolou zraku vieme dostať cez močovú trubicu, močový mechúr, močovod až do dutinového systému obličky. Kamienky v močových cestách tak môžeme dezintegrovať na ktorom koľvek mieste a úlomky kamienkov extrahovať. Spôsob liečby tzv. intrakorporálna litotripsia je toho času stále viac využívaná v liečbe urolitiázy.

Záverom možno konštatovať, že využitie Holmiového laseru zahruje liečbu ochorení prostaty, nádorov močového mechúra, nádorov močovodu a dutinového systému obličky. Využitie pri drvení obličkových kameňov zmenilo úplne pohľad na miniinvazívnu endoskopickú liečbu urolitiázy. 

 

Liečba rakoviny prostaty v počiatočných štádiách  pomocou radikálnej prostatektómie je na našom oddelení dávno zavedenou modalitou chirurgickej liečby. Na urologickom oddelení FN Trnava rozširujeme možnosť operácie pre rakovinu prostaty laparoskopickým miniivazívnym prístupom. Pacienti po tomto výkone pociťujú menší diskonfort ako po otvorenej operácii. Sú menšie krvné straty a väčšina pacientov odchádza do domáceho liečenia piaty deň od operácie. Považujeme tento výkon v indikovaných prípadoch za prijateľnejšiu modalitu radikálnej operácie, ktorá má porovnateľné onkologické výsledky s otvorenou operáciou. Plánujeme využitie 3D laparoskopickej aparatúry na zjemnenie chirurgickej techniky a tým umožnenie lepších pooperačných výsledkov v zmysle kontinencie a erektílnej funkcie. Považujeme tieto laparoskopické operácie  za medzistupeň k prechodu na roboticky asistovanú operatívu. Keďže týchto operácii výrazne pribúda je postupný nárast výkonov spojený so zlepšením operačnej techniky a laparoskopické výkony plánujeme rozšíriť aj pri radikálnych operáciách nádorov močového mechúra.